Drobečková navigace

Úvod > Činnosti

Činnosti

Firma Progres Liberec s.r.o. je ve své činnosti zaměřena především na výstavbu, opravy, rekonstrukci plynovodů a přípojek včetně odstraňování úniků plynů.

V plné šíři zabezpečuje výstavbu plynovodů a přípojek od zajištění technicko-inženýrských činností, přes vlastní výstavbu (zemní práce a montážní práce), až po dokončovací práce (geodetické zaměření, tlakové zkoušky, revize a dokumentace skutečného provedení stavby).

Technický dozor

Odborné vedení staveb zajišťují autorizovaní technici v oboru technologická zařízení staveb. Hlavním cílem je zabezpečit kvalitní, včasné a hospodárné provedení prací v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, která respektuje platné předpisy a normy, včetně metodiky prací provozovatele plynovodů a přípojek.

Technická dokumentace

Zajišťujeme kompletní zpracování projektové dokumentace ke všem pracím v rozsahu projektové, průvodní i provozní dokumentace plynových zařízení.

Montáž, revize a opravy

Progres Liberec s.r.o. disponuje veškerými oprávněními (certifikáty) potřebnými pro výstavbu středotlakých a nízkotlakých plynovodů a přípojek, regulačních stanic a odběrných plynových zařízení a je certifikován pro činnosti na plynárenských zařízeních.

Inženýrské sítě

V oblasti inženýrských sítí se specializujeme především na výstavbu středotlakých a nízkotlakých plynovodů. V případě volných kapacit zajišťujeme i výstavbu vodovodů a kanalizací.

Komplexní servis

V plné šíři zabezpečuje výstavbu plynovodů a přípojek od zajištění technicko-inženýrských činností, přes vlastní výstavbu (zemní práce, montážní práce, úpravy dotčených povrchů), až po dokončovací práce (geodetické zaměření, tlakové zkoušky, revize a dokumentace skutečného provedení stavby). 

Zemní práce

Zemní práce zajišťujeme vlastními kapacitami. V případě potřeby spolupracujeme s osvědčenými a zkušenými společnostmi v oblasti zemních a stavebních prací.