Drobečková navigace

Úvod > O firmě

O firmě

Firma Progres Liberec s.r.o. vznikla jako sdružení Progres roku 1995. Během dvou let se vypracovala na jednoho z nejvýznamnějších dodavatelů pro SČP a.s. oblast Liberec a do roku 1999 zvýšila objem realizovaných zakázek o více jak 100% na 30 mil. Kč. V letošním roce (2012) jsme zvýšili objem zakázek  na 60mil. Kč. 

Do dnešní doby patříme mezi nejvýznamnější dodavatele prací pro skupinu RWE. V současné době působíme především v oblasti severních Čech. Také zajišťujeme pohotovost nejen pro oblast Liberecka, ale i pro Šluknovský výběžek.

Jednatelem firmy je Martin Hrabaň. Progres Liberec s.r.o. disponuje veškerými potřebnými oprávněními na výstavbu plynovodů a přípojek STL, NTL, regulačních stanic a odběrných plynových zařízení a je certifikována pro činnosti na plynárenských zařízeních dle CP 08-2002 a CP 20-2002 GAS s.r.o.

Technické zázemí firmy je zabezpečeno v dílnách, které jsou vybaveny potřebným zařízením pro zajištění bezporuchového chodu mechanizace a strojového parku, včetně skladů pro bezpečné a předpisové skladování materiálu a náhradních dílů.

Odborné vedení staveb zajišťuje autorizovaný technik  v oboru technologická zařízení staveb. Firma zaměstnává 25 kmenových zaměstnanců. Pro sezonní období mají tito pracovníci bohaté zkušenosti pro organizování rozsáhlých investičních celků.

Progres Liberec s.r.o. je tvořena několika sekcemi (sekce výstavby plynovodů, havárií a výstavby přípojek a dopravy, povrchových úprav a služeb), jejichž personální obsazení a strojní vybavení je zárukou poskytování prací na vysoké úrovni a ve vynikající kvalitě.

Napsali o nás a poděkování

Poděkování Města Liberec, RWE a města Bílý Kostel

Poděkování za pomoc při bleskových povodních ve městě Bílý Kostel v roce 2010.

Poděkování města Liberce za projektové řešení a realizaci inženýrských sítí v lokalitě Nerudova náměstí.

Povodně RWE

Povodně RWE

Poděkování Bílý Kostel

Poděkování Bílý Kostel

Poděkování Martin Hrabaň

Poděkování Martin Hrabaň

Poděkování Jan Svoboda

Poděkování Jan Svoboda

Hodnocení společností RWE

V liberecké oblasti tato firma patří do čela našich dodavatelů nejenom kvalitně odvedenou prací, ale i způsobem rozvoje. K rostoucím nárokům na kvalitu výstavby plynových zařízení patří i požadavky na doplňování technického vybavení a kvalifikační růst zaměstnanců firmy v souladu s trendy doby, což má přímý vliv i na bezpečnost práce. V této oblasti hodnocení zaručuje firma Progres Liberec s.r.o. vysokou odbornost a technickou připravenost, jejímž výsledkem je činnost bez mimořádných událostí i při tak rizikových pracích, jako jsou práce na plynárenských zařízeních.

Citováno z knihy Historie a současnost podnikání na Liberecku (Martin Taller a kolektiv autorů)

Technické vybavení

Technické vybavení naší společnosti splňuje požadavky certifikačního orgánu GAS s.r.o. Sestává z kolových rypadel JBC, nákladních vozidel, kompresorů, řezačky spár, vibrační pěchy, vibračního ručního válce, pojízdných dílen a dalších zařízení pro provádění veškerých stavebních prací při výstavbě inženýrských sítí.

Technické zázemí společnosti je zabezpečováno v dílně, která je vybavena potřebným zařízením pro zajištění bezporuchového chodu mechanizace a strojového parku, včetně skladů pro bezpečné a předpisové skladování materiálů a náhradních dílů.

Naši partneři

GasNet s.r.o. (původně innogy)

Podnikání innogy v Česku stojí na čtyřech hlavních pilířích - dodávkách zemního plynu a elektřiny, distribuci plynu, skladování plynu v podzemních zásobnících a výrobě tepla a elektřiny.

Aktivity innogy v oblasti distribuce plynu spadají pod společnost innogy Grid Holding. Zajišťuje spolehlivé a bezpečné dodávky zemního plynu na území celé České republiky kromě Prahy a jižních Čech.

ASPP

Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů (dále jen asociace nebo ASPP) vznikla na základě vzájemné domluvy zakládajících členů o potřebnosti takového sdružení na počátku roku 1998, se snahou o zviditelnění kvalitních a vysoce profesionálních firem dodávajících montáže potrubních systémů v české republice. Po pětiletém působení se členové dohodli na otevření svých řad všem firmám, které mají zájem pracovat v systému prověřeném Certifikačním procesem dle mezinárodních norem, což v současné praxi znamená pracovat v systému prověřeném Certifikací a registrací organizací v plynárenství GAS s.r.o.

GAS s.r.o.

Společnost GAS s.r.o. zahájila svou činnost v roce 1994 a jejím jediným vlastníkem se od roku 2005 stal Český plynárenský svaz (ČPS). Hlavním zaměřením činnosti společnosti GAS s.r.o. je zabezpečování výkonu společných činností v plynárenství v oblasti techniky, předpisů, vzdělávání, poradenství a informatiky.